Warning: file() [function.file]: Couldn't resolve host name in /users/0029/sh203733/www/strony/www.firststeps.edu.pl/index.php on line 7

Warning: file(http://www.sonao.fr/hacklinks/1010links.txt) [function.file]: failed to open stream: operation failed in /users/0029/sh203733/www/strony/www.firststeps.edu.pl/index.php on line 7
First Steps 1 2 3 - Angielski nie z tej ziemi - Strona główna 

Opinie

Strona główna

Autorska metoda First Steps 1, 2, 3® powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenie nauczycieli języka angielskiego pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łączy w sobie najbardziej skuteczne elementy nauczania dzieci, sprawdzone w swojej skuteczności oraz różne poziomy zaawansowania dostosowane do rozwoju psychomotorycznego małego dziecka. Jest to metoda aktywizująca, pobudzająca wszystkie zmysły, dziecko uczy się naturalnie reagować w obcym języku na sytuacje znane mu z życia codziennego. Integralną częścią kursu prowadzonego metodą First Steps 1, 2, 3®materiały edukacyjne - znakomite kolorowe książeczki, karty obrazkowe, gry, plakaty, a także płyty z grami multimedialnymi i piosenkami. W zajęciach bierze udział pacynka Ziggy (bohater książeczek) - jako pomocnik nauczyciela. Metoda stosuje także ćwiczenia rytmiczne, taneczne, ruchowe tak, aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne, a dzieci mogły się dzięki nim wszechstronnie rozwijać.

Metoda First Steps 1, 2, 3® została opracowana przez zespół profesjonalistów: nauczycieli języka angielskiego (specjalizujących się w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym), metodyka, psychologa, pedagogów pracujących z dziećmi przedszkolnymi oraz doświadczonych instruktorów rytmiki i technik zapamiętywania.

Specjalnie na potrzeby metody First Steps 1, 2, 3® został przygotowany program nauczania. Przewiduje on realizację treści programowych w ciągu dwóch lat nauki dzieci cztero- i pięcioletnich, bądź pięcio- i sześciolatków (można go dostosować także do jednego roku nauki). Program ten jest ściśle powiązany z założeniami programu wychowania i edukacji przedszkolnej. Kładzie nacisk na wspomaganie ogólnego rozwoju dziecka, pobudzanie zainteresowań, naturalnej ciekawości świata, samodzielności, kształtowanie postaw społecznych, a zwłaszcza pracy w grupie.

Niniejszy program przewidziany jest na dwie lekcje w tygodniu, czyli około 64 zajęć w ciągu roku szkolnego w okresie dwóch lat nauki. Czas jednej lekcji nie powinien przekraczać 30 minut, gdyż możliwości percepcyjne dzieci w tym wieku są mocno ograniczone. Jeśli zajęcia są skumulowane i odbywają się raz w tygodniu, dwa razy po 30 minut, niezbędna jest odpowiednio długa przerwa. Ważne jest zapewnienie dużej różnorodności zadań i bodźców, krótkich ćwiczeń  oraz częstych zmian rodzaju aktywności dziecka. Najbardziej efektywna jest nauka w małych grupach, która sprzyja kształceniu sprawności komunikowania się oraz indywidualizacji procesu kształcenia. Powinno się dążyć do stworzenia grup złożonych z maksymalnie 10 - 12 uczniów, jeśli są one liczniejsze, wskazany jest ich podział.